Periodiek onderhoud

Bij het periodieke onderhoud worden de deuren en docklevelers nagekeken op het functioneren ervan. Alle vitale onderdelen worden gesmeerd en gecontroleerd. Indien de monteur onvolkomenheden ontdekt zal hij dit melden aan de opgegeven contactpersoon. In overleg wordt tot vervanging overgegaan. Van het onderhoud wordt een rapport gemaakt waarvan u 1 exemplaar krijgt voor uw dossier. .

De frequentie van het onderhoud is aan u, de monteur zal u echter informeren indien hij meent dat dit vaker dan 1 keer per jaar zou moeten worden uitgevoerd, te denken valt aan wasstraten, parkeergarages en dergelijke. ALBIN CE kan voor u de planning overnemen zoadat wij u benaderen op de afgesproken tijden. Het een en ander kan worden vastgelegd in de onderhoudsovereenkomst.

Onderhoudsovereenkomsten
Voor ALBIN maakt het niet uit of u nu 1 of 100 deuren /docks heeft noch of deze zich  op 1 of meerdere locaties bevinden. Wij bieden u de mogelijkheid om het onderhoud vast te leggen op een wijze die het beste bij u past. Wij kunnen u daarin adviseren.

Door de kennis, ervaring en voorhanden materialen van alle merken en type deuren en docks is het mogelijk om bij ALBIN alle deuren van uw vestiging(en) onder te brengen voor het periodieke onderhoud. Dit geeft rust en besparing in uw administratieve organisatie. Tevens heeft u 1 partij op wie u kunt vertrouwen.

Graag maken wij een afspraak om een inventarisatie  te maken en de mogelijkheden met u door te spreken. Vele grote en kleine organisaties gingen u al voor.