Overheid en gemeenten

Speciaal voor overheden en gemeenten heeft Albin onderhoud en service overeenkomsten waarbij open en duidelijk wordt gecommuniceerd en vooraf duidelijk kan worden gebudgetteerd. Albin gaat uit van een eerlijke prijs voor werk en materiaal. Doelstelling is om de totale kosten van het onderhoud en service te verlagen.  

Veelal zien we dat men zeer lage onderhoudstarieven per deur aanbied en dit door het vervangen van materialen door afkeuren hiervan wordt gecompenseerd.   

Door ons servicesysteem kunnen wij u ontzorgen en verzorgen het onderhoud volgens een vooraf gesproken meerjaren planning.